Przemysł papierniczy i introligatorstwo

Zajmują się Państwo produkcją książek, magazynów lub broszur?

Firma KLEIBERIT opracowała paletę produktów przeznaczoną specjalnie dla introligatorni, która odpowiada wszelkim wymaganiom, zarówno od strony technologii produkcji, jak i pod względem sposobu użytkowania i jakości produktu końcowego. Najwyższe wymagania spełniają zwłaszcza systemy klejów reaktywnych. Także pod kątem bezpieczeństwa, ochrony zdrowia i środowiska naturalnego.