Klejenie montażowe w przemyśle

Klejenie wysokowydajnymi klejami KLEIBERIT

Czy to w motoryzacji, elektronice, produkcji urządzeń, budownictwie, przemyśle tekstylnym czy też w innych dziedzinach - kleje montażowe KLEIBERIT są nieodzownym narzędziem do rozwiązywania problemów, pozwalającym na ekonomiczną, racjonalną i bezpieczną produkcję. Skorzystaj z naszego indywidualnego serwisu zorientowanego na konkretne rozwiązania oraz z naszego kilkudziesięcioletniego doświadczenia w technologii klejów.

Broszury informacyjne