Panele izolacyjne

Począwszy od 1.10.2010 r. dla samonośnych elementów izolacyjnych w UE obowiązuje oznakowanie CE. Producenci elementów z wełny mineralnej będą mogli oznaczyć swoje produkty jako zgodne z normą EN 14509, klasa A2, tylko wówczas, gdy do ich produkcji zostały użyte odpowiednie systemy klejowe. Aby możliwe było stosowanie się do tej normy, KLEIBERIT oferuje nową serię klejów 1K oraz 2K-PanelPUR A2 o bardzo niskich wartościach kalorycznych (PCS).

Broszura informacyjna