KLEIBERIT kleje dyspersyjne

Białe kleje mają długą tradycję w klejeniu i są najbardziej rozpowszechnione. Te systemy klejowe bazują na dyspersjach wodnych. Efekt sklejenia wzgl. utworzenia właściwości wytrzymałościowych powstaje fizycznie poprzez od parowanie wody. Formułowanie różnych białych klejów i ich właściwość klejenia jest zależne od danego zastosowania.

Zakresy zastosowań:

Głównie w przemyśle drzewnym i meblarskim oraz w rzemieślniczym przetwórstwie drewna i tworzyw sztucznych, np. w stolarstwie meblowym i ogólnym. W tym przede wszystkim w zakresie klejenia drewna litego (okien, schodów, drzwi) oraz przy fornirowaniu, naklejaniu folii i klejeniu montażowym/klejeniu stelaży mebli.

Dyspersje akrylanowe dzielą się na dyspersje adhezyjne i kleje kontaktowe na bazie wody. Dyspersje adhezyjne używane są głównie do trudnych do sklejenia substratów, których praktycznie nie da się skleić za pomocą konwencjonalnych klejów. Klejów kontaktowych na bazie wody używa się w podobny sposób jak klejów rozpuszczalnikowych.

Zakresy zastosowań:

Dyspersje na bazie poliuretanu szczególnie nadają się np. do zgrzewania folią w produkcji kształtek 3D. Dyspersja poliuretanowa jest przy tym aplikowana metodą natryskową i sklejana z substratem w ogrzewanych prasach. Kleje kontaktowe na bazie wody często znajdują zastosowanie w przemyśle etykietowym lub w różnorakich dziedzinach, np. w odklejalnych pomocniczych łączeniach klejonych itp.