Reaktiv PO-İsti Yapışqanı

Reaktiv PO isti yapışqanı ilə yapışqanlar, PO isti yapışqanın xüsusiyyətini, maksimum istilik, su və kimyəvi maddələrə qarşı müqavimətini, təkrar əridilməyən uzun ömürlü bir yapışqan xəttinin əlavə üstünlükləri ilə birləşdirir.