KLEIBERIT Primer

Primer yapışqan ilə kimyəvi maddə arasında bir yapışqan maddədir. Adətən yapışması çətin olan səthlərdə yapışmanı çətinləşdirir. Primerin tətbiqi bütün səth üzərində nazik ancaq bərabır bir qat halında edilir.

Tətbiq sahələri

Məsələn sarımaq üçün plastik profillər və ya həmçinin aliminium kimi metallar və s. kimi bütün çətin səthlər üçündür.