PO-isti yapışqanı

Yüksək temperatura davamlılıq və uyğun qiymət nisbəti ilə müxtəlif plastiklər üçün yaxşı yapışma xüsusiyyəti vardır. Təmizləmə olmadan poliolefinlərə yapışma və yapışqan xəttinin elastik xüsusiyyəti PO isti yapışqanının ən vacib xüsusiyyətidir.