KLEIBERIT Mastik

Mastiklər polimerlərin havadakı nəmiylə kəsişərək sərtləşir. Yüksək mexaniki gücə, və elastikliyə malik olan bu yapışqanlar tikinti işləri, kafel, şüşə və müxtəlif materialları yapışdırmaq üçün istifadə edilir.

Tətbiq sahələri:

Əsasən tikinti sənayesində və contractor işlərində. KLEIBERIT mastikləri həm də avtomobil və karvan sənayesində də yaxşı tanınıb.