KLEIBERIT Dispersiya Yapışqanı

Ağ yapışqanlar yapışdırma sahəsində uzun bir ənənəyə və hökmranlığa malikdir. Bu yapışqan sistemi su əsaslıdır. Yapışma effekti, gücün möhkəmlənməsi və suyun buxarlanması ilə fiziki cəhətdən baş verir. Müxtəlif ağ yapışqanların və yapışqanların xassələrinin formalaşması müvafiq tətbiqlərədn asılıdır.

Akrilat dipersiyalar, təzyiqə həssas dispersiyalar və su əsaslı təmas yapışqanları ilə fərqlənir. Təzyiqə həssas dispersiyalar, əsasən yapıdırılması çətin olan və adi yapışqanlarla mətinliklə yapışdırıla bilən substratlar üçün istifadə dilir. Su əsaslı yapışdırıcılar, həll edici əsaslı yapışdırıcılarla eyni formada istifadə edilir.

Tətbiq sahələri

PUR əsaslı yapışqanlar, xüsusilə 3D qəlibli parçaların istehsalı üçün folyolarla isti üzləmə işi üçün uyğundur. PUR dispersiyaları püskürtmə vastəsilə tətbiq olunur və istilənmiş bir presdə alt təbəqəylə birləşir.