Kształcenie zawodowe w KLEIBERIT

Elementem naszej strategii przyszłości jest również kształcenie zawodowe młodych kadr w różnych działach przedsiębiorstwa. Czy to na stanowiskach o profilu technicznym czy też ekonomiczno-handlowym - zmotywowanym i zaangażowanym młodym ludziom oferujemy pomyślny start w życie zawodowe.