Həll edici əsaslı Yapışqan

Bu yapışqanlar yapışdırılacaq səthin üzərinə bir və ya iki tərəfdən tətbiq etməklə işlənə bilər. Yapışmanı mümkün edən həll olunmuş qətranlar həll edici vastəsilə maye halında saxlanılır. Həll edici buxarlanma yolu ilə uçur, lakin qətranlar maddələrin dəqiq yığılmasına imkan vermək üçün yapışqan qalır. Yapışma təzyiqi düzgün tətbiq etməklə edilir.

Tətbiq sahələri

Əsasən ayaqqabı, yəhər, dülgər istehsalında və həmçinin prosil sarınması istehsalında.