Opakowania elastyczne

Do produkcji opakowań elastycznych KLEIBERIT oferuje szereg bezrozpuszczalnikowych systemów klejowych do laminowania papierem, błoną klejową i folią.

Te systemy klejowe odpowiadają wymaganym i uznanym wytycznym i przepisom:

  • FDA 21 CFR §175 105
  • Rozporządzenie UE nr 10/2011
  • Zalecenia Federalnego Instytutu Oceny Ryzyka (BfR) Rozdział XXVIII

Broszura informacyjna