Potrójne złoto dla reaktywnych klejów topliwych PUR marki KLEIBERIT

Polska grupa MTP przyznaje co roku nagrody dla wszelkiego rodzaju wysokiej jakości produktów. W konkursie w roku 2019 KLEIBERIT odebrał aż trzy prestiżowe złote medale. Odznaczone zostały trzy reaktywne termotopliwe kleje PUR, które używane są do przyklejania wąskich płaszczyzn oraz kaszerowania powierzchni.

Każdego roku do konkursu przeprowadzanego po egidą MTP-Group = Międzynarodowych Targów

 w Poznaniu,  z Polski i z zagranicy zgłaszanych jest wiele wyjątkowych  produktów.

Po rozpatrzeniu wniosków, w skali roku około 500 produktów otrzymuje Złoty Medal. Nagrody te są przyznawane jedynie tym produktom, które spełniają surowe kryteria konkursu. Podlegają one  wcześniejszej ocenie, i są rekomendowane przez jury do tego odznaczenia. Jury to zespól wybitnych ekspertów, z różnych sektorów gospodarki. Szczególną wagę przywiązuje się tu do innowacji, technologii, funkcjonalności, możliwości dostosowywania się produktów do aktualnych potrzeb rynkowych, oraz ich rentowności.

Ponadto kluczowe znaczenie mają tu takie kryteria  jak: wpływ na środowisko naturalne, recycling oraz zużycie energii. Złoty Medal MTP symbolizuje tym samym innowacje, wyjątkowo wysoką jakość oraz duże znaczenie ekonomiczne i ekologiczne dla danej branży na rynku. Nagrodę tę można przyznać jedynie produktom, które zostały zaprezentowane na targach MTP.

Przy okazji targów DREMA KLEIBERIT przedstawił trzy systemy klejów topliwych:

 KLEIBERIT 707.6.40, KLEIBERIT 707.9.40 oraz KLEIBERIT 716.8.03 ME. .

Ze wzglądu na ich doskonałe właściwości wszytkie trzy zostały uhonorowane tą prestiżową nagrodą.

 

KLEIBERIT 707.6.40 – reaktywny klej termotopliwy do przyklejania obrzeży

KLEIBERIT 707.6.40 jest reaktywnym klejem termotopliwym PUR ze szczególnymi właściwościami. Klej topliwy stosowany do łączenia materiałów w formie wąskich płaszczyzn zapewnia, że wąskie powierzchnie panela meblowego pozostają trwale zamknięte, z praktycznie niewidocznym dla obserwatora połączeniem.

KLEIBERIT 707.6.40 tworzy połączenia z ekstremalną wytrzymałością na wysokie, oraz niskie temperatury jak również oddzialywanie pary wodnej. Jeśli chodzi o zastosowanie, oraz proces technologiczny, klej ten przekonuje swoimi wieloma zaletami.

KLEIBERIT 707.6.40 to termotopliwy klej PUR , który jako jedyny na świecie pozostaje stabilny przez przynajmniej 24 godziny w otwartym zbiorniku stapialnika. W rezultacie redukujemy do minimum wysiłek oraz środki związane z czyszczeniem sytemu nanoszenia.

Tym samym możliwe są dłuższe przerwy w produkcji, bez konieczności każdorazowego czyszczenia układu nanoszącego klej. Jednym słowem klej ten może pozostać w wyłączonym od zasilania zbiorniku po pracy i ponownie zostać użyty następnego dnia, po ponownym włączeniu i podgrzaniu do żądanej temperatury. Pozwala to na zredukowanie do minimum operacji w procesie  produkcyjnym. Wartością dodaną jest oszczędność energii, odpadów, oraz środków czyszczących, a co za tym idzie redukcja kosztów.

KLEIBERIT 707.9.40 - reaktywny klej topliwy PUR do przyklejania wąskich płaszczyzn w bardzo małym opakowaniu”blistrze „

KLEIBERIT 707.9.40 służy także do przyklejania różnorakich obrzeży. Klej ten jest dostępny

w małym opakowaniu „blistrze” i dedykowany jest szczególnie dla małych i średnich przedsiębiorstw rzemieślniczych. Oprócz doskonałych właściwości użytkowych, główną zaletą tego kleju jest jego opakowanie. Umożliwia ono łatwe oraz precyzyjne dozowanie, tym samym pozwala na zastosowanie w firmach, które jeszcze nie posiadają profesjonalnego systemu nanoszenia dla klejów PUR. Praktyczne opakowanie blistrowe  3 x 32g zawiera stosunkowo niewielką ilość kleju i może być

w razie potrzeby dodawane bezpośrednio do tygla stapialnika. Ta znikoma ilość kleju w opakowaniu, umożliwia również produkcję wyrywkowej ilości płyt, w tej wysokiej jakości technologii.

Ponadto blistry stanowią doskonałe uzupełnienie do większych pojemników, tworząc nowe bardziej elastyczne możliwości produkcyjne. Tym samym wytwarzana ilość odpadów klejowych zastaje radykalnie zredukowana. Klej daje się łatwo wycisnąć z (podobnego do tabletek) aluminiowego opakowania.

KLEIBERIT 716.8.03 ME - Wykańczanie powierzchni przy użyciu reaktywnego kleju topliwego PUR w klasie emisji Micro Emission (ME)

KLEIBERIT 716.8.03 ME to reaktywny klej topliwy PUR w klasie emisji zezwalającej na oznaczenie symbolem Micro Emission (ME). Produkt stosuje się w procesie Flat Lamination, który służy do wykańczania dużych powierzchni.  Typowe zastosowania to produkcja mebli skrzyniowych oraz płyt warstwowych wykonanych z różnego rodzaju substratów. Produkt ten umożliwia doskonałe połączenie drewna, polistyrenu, gipsu, tekstyliów,  PVC oraz elastycznych tworzyw sztucznych.

Niska temperatura aplikacji ma energooszczędny wpływ na proces produkcji. Klej KLEIBERIT 716.8.03 ME to  poliuretanowy klej topliwy najnowszej generacji. Produkt ten ma bardzo niską zawartość monomeru, poniżej 0,1%.  Powoduje to, że niektóre wymogi bezpieczeństwa wymagane dla technologii PUR stają się zbędne. Ten niskoemisyjny klej, zapewniając taką samą  wydajność jak standardowe kleje termotopliwe PUR, dodatkowo oferuje jego użytkownikom inne znaczące korzyści. Wytwarzanie produktów, a także przetwarzanie kleju, jest bardziej przyjazne dla środowiska.

Stosowanie klejów ME zapewnia zatem korzyści dla osób z nim pracujących, dla środowiska naturalnego oraz dla gospodarki.