Kitab cildləmə Sənayesi

Siz kitab, jurnal və ya broşur istehsal edirsinizmi?

KLEIBERIT kitab cildləmə sənayesi üçün bütün tələblərə cavab verən xüsusi bir məhsul növü istehsal etmişdir. Bu növ məhsulun istehsalına və son məhsulun istifadəsi keyfiyyətinə cavab verir. Reaktiv yapışdırıcılar qrupu ən yüksək tələblərə, yəni, təhlükəsizlik, sağlamlıq və ətraf mühitin qorunması tələblərinə cavab verir.