Polityka prywatności

Linki zewnętrzne

Pomimo starannej kontroli zawartości nie odpowiadamy za treści stron połączonych linkami. Wyraźnie podkreślamy, że nie mamy jakiegokolwiek wpływu na formę i treści powiązanych stron. Dlatego też niniejszym jednoznacznie dystansujemy się od wszelkich treści wszystkich stron, do których prowadzą linki zamieszczone na naszej stornie i nie przejmujemy tych treści jako swoje. Za zawartość powiązanych stron odpowiadają wyłącznie ich operatorzy. To oświadczenie dotyczy wszystkich linków prowadzących do obcych stron zamieszczonych na naszych stronach.

Dane osobowe

Możliwość wprowadzania danych osobowych lub biznesowych odbywa się na zasadzie dobrowolności. Zapewniamy przestrzeganie przepisów o ochronie danych osobowych. Przeprowadzamy zabezpieczające działania techniczne i organizacyjne w celu ochrony Państwa danych przed przypadkowymi lub celowymi manipulacjami, ich utratą, zniszczeniem lub dostępem osób nieupoważnionych. Oczywiście nie udostępniamy Państwa danych osobowych osobom trzecim, za wyjątkiem adresu dostawy przekazywanego współpracującej z nami firmie wysyłkowej, wzgl. niezbędnych danych dla Państwa banku do realizacji płatności. Zapisane dane są poddawane analizie tylko w celu optymalizacji oferty internetowej. Jeśli skorzystają Państwo z naszego formularza kontaktowego, zapytamy Państwa o nazwisko i poprosimy o inne informacje zawierające dane osobowe. Wprowadzanie tych danych odbywa się na zasadzie dobrowolności. Państwa dane są zapisywane na szczególnie chronionych serwerach. Dostęp do nich jest możliwy tylko dla nielicznych osób wyposażonych w szczególne uprawnienia, które zajmują się obsługą serwerów pod kątem technicznym, handlowym lub redakcyjnym. Dane osobowe zaprotokołowane w związku z odwiedzeniem naszych stron internetowych niezależnie od składania zamówienia czy skorzystania z formularza kontaktowego zostaną przekazane osobom trzecim, jeśli zostaniemy zobowiązani do tego na mocy przepisów prawa lub na podstawie orzeczenia sądowego. Nie ma miejsca udostępnianie danych osobom trzecim w innych celach niekomercyjnych lub komercyjnych. W przypadku złożenia zamówienia w naszym sklepie internetowym korzystamy z wprowadzonych przez Państwa danych osobowych tylko w zakresie wewnętrznym i w zakresie firm, które na nasze zlecenie zajmują się wysyłką i realizacją zamówienia. Bez Państwa wyraźnej zgody nie udostępniamy tych danych osobom trzecim. 

Korzystanie z plików cookie

Na niektórych stronach używane są pliki cookie, przy czym nie mamy możliwości poinformowania Państwa o tym fakcie. Większość przeglądarek internetowych jest ustawionych w taki sposób, że akceptują one pliki cookies automatycznie. Można jednak wyłączyć zapisywanie plików cookie lub ustawić przeglądarkę tak, by pliki cookie były zapisywane tylko na czas danego połączenia z Internetem.

Google-Analytics

Niniejsza strona internetowa używa Google Analytics, usługi analizowania ruchu na witrynach i w aplikacjach dostarczanej przez Google Inc. („Google”). Google Analytics korzysta z tzw. „cookies” (ciasteczek), czyli plików tekstowych zapisywanych na komputerach użytkowników, które umożliwiają analizę sposobu korzystania przez nich ze strony internetowej. Informacje o sposobie korzystania z niniejszej strony internetowej przez użytkowników utworzone przez plik cookie są z reguły przesyłane na serwer Google w USA i tam zapisywane. Na niniejszej witrynie internetowej została aktywowana funkcja anonimizacji numeru IP, w związku z czym adresy IP użytkowników Google z obszaru krajów członkowskich Unii Europejskiej lub innych krajów sygnatariuszy porozumienia o Europejskim Obszarze Gospodarczym zostają przedtem skrócone. Tylko w wyjątkowych przypadkach pełny adres IP jest przesyłany na serwer Google w USA i dopiero tam skracany. Na zlecenie operatora niniejszej strony internetowej Google będzie korzystać z tych informacji w celu analizowania sposobu użytkowania strony przez użytkowników, aby sporządzać raporty na temat ruchu na witrynie oraz by świadczyć inne usługi na rzecz operatora strony związane z użytkowaniem witryny i Internetu. Adres IP przekazywany przez Państwa przeglądarkę w ramach usługi Google Analytics nie jest łączony przez Google z innymi danymi. Mogą Państwo zablokować zapisywanie plików cookie przez dokonanie odpowiednich ustawień w oprogramowaniu swojej przeglądarki; jednak użytkownicy korzystający z tej opcji zostaną poinformowani, że w tym przypadku ewentualnie nie będzie możliwości korzystania w pełnym zakresie ze wszystkich funkcji tej witryny. Ponadto użytkownicy mają możliwość zablokowania rejestrowania danych tworzonych przez plik cookie odnoszących się do sposobu użytkowania przez nich witryny (łącznie z adresem IP) przesyłanych do Google oraz ich przetwarzanie przez Google, pobierając i instalując wtyczkę do przeglądarki dostępną pod poniższym linkiem. Aktualny link ist:http://tools.google.com/dlpage/gaoptout?hl=de

Ochrona małoletnich

Osoby poniżej 18 roku życia nie powinny przekazywać nam żadnych danych osobowych bez zgody rodziców lub opiekunów prawnych. Nie żądamy od dzieci i młodzieży podawania danych osobowych. Nie gromadzimy takich danych w świadomy sposób ani też nie udostępniamy ich osobom trzecim.

Prawa autorskie

Prawa autorskie do wszelkich opublikowanych na tych stronach i stworzonych przez nas tekstów, grafik, obiektów pozostają w naszym posiadaniu. Powielanie lub wykorzystywanie ich w inny sposób w jakiejkolwiek formie jest niedozwolone bez naszej wyraźnej zgody. Jeśli obok samodzielnie sporządzonych tekstów, grafik, obiektów korzystamy z obcej własności intelektualnej lub zarejestrowanych marek albo znaków towarowych, wymagane jest zezwolenie ich prawnego właściciela.

Zdjęcia i autorzy zdjęć

Państwa
KLEBCHEMIE M. G. Becker GmbH & Co. Kommanditgesellschaft