ME-yapışqanı ilə səth formalaşdırma

Düz səthləri plyonkalarla, örtüklərlə, və ya isti və soyuq üzləmə xətlərindəki kağızlarla üzləyərkən KLEIBERIT PUR isti yapışqanına çox etibar edir. Xüsusi yapışqanlar uzun müddət açıq qalma, tez yapışma gücünə və və olduqca yüksək möhkəmliyə malikdir.